חלוקת ערכות:

יום ג' 25/9/18  בין השעות 16:00 – 19:00 במתחם חלוקת ערכות במשרדי הביטחון בעיריית נהריה - קומת קרקע 
יום ד' 26/9/18 בין השעות 8:00 – 18:00 במתחם חלוקת ערכות במשרדי הביטחון בעיריית נהריה - קומת קרקע
יום ה' - 27/9/18 יום המרוץ: 8:00 – 18:00 במתחם חלוקת ערכות במשרדי הביטחון בעיריית נהריה
ומשעה שש ורבע עד שמונה בערב תתבצע חלוקה נוספת בכיכר העירייה
כל משתתף יקבל:
 
* חולצת מרוץ מנדפת זיעה
* מדלייה
* חלוקת מים לאורך המסלול
* מדידת זמנים אלקטרונית
* מסלולים מדודים ותקניים, מהמסלולים המישוריים בארץ
* כיבוד בסיום המרוץ

חלוקת ערכות