10 ק"מ גברים 10 ק"מ נשים 5 ק"מ גברים 5 ק"מ נשים 3 ק"מ בנים 3 ק"מ בנות
כללי כללי כללי כללי כללי כללי
עד גיל 18 עד גיל 18 עד גיל 18 עד גיל 18    
גילאי 19-29 גילאי 19-29 גילאי 19-29 גילאי 19-29    
גילאי 30-39 גילאי 30-39 גילאי 30-39 גילאי 30-39    
גילאי 40-49 גילאי 40-49 גילאי 40-49 גילאי 40-49    
גילאי 50-60 גילאי 50-60 גילאי 50-60 גילאי 50-60    
61 ומעלה 61 ומעלה 61 ומעלה 61 ומעלה    
קטגוריות לגביעים ופרסים מרוץ נהריה ה - 5 2018