1. ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
2. המרוץ מוגבל לגילאים המפורטים בתקנון הרישום.
3. התאריך הקובע לבחינת גיל הנרשם הוא יום המרוץ.
4. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
5. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.
6. הרצים מחויבים לחתום על הצהרת בריאות על מנת להשלים את תהליך ההרשמה לאירוע.
7. משתתף שלא קיבל את ערכת המשתתף שלו בשל אי הגעתו, יוכל לקבל את הערכה 3 ימי עסקים לאחר קיום המרוץ בעיריית נהריה. את הערכה ניתן לקבל עד שלושה שבועות ממועד קיום המרוץ.
8. הכניסה לאירוע עם כלי נשק אסורה בהחלט
9. כל הזוכים באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע.
10. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
11. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.
12. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
"מרחב האירוע" = כביש/שביל שסומן לריצה. הריצה במקומות שאינם כלולים במרחב האירוע הינה באחריות הרץ בלבד ואינה באחריות המארגנים.
13. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל.
14. מוסכם עליי כי מטה האירוע ו/או כל גורם אחר מטעמו רשאי להשתמש בצילומים שלי (וידאו/סטילס) לפני, במהלך ולאחר האירוע לכל מטרה שהיא, וללא תמורה.מוסכם עליי כי מטה האירוע ו/או כל גורם אחר מטעמו רשאי להשתמש בצילומים שלי (וידאו/סטילס) לפני, במהלך ולאחר האירוע לכל מטרה שהיא, וללא תמורה.
15. ערכת המשתתף, תימסר רק לאחר קבלת/מסירת האישור הרפואי ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר עם סירובה של המפיקה להנפיק לו את ערכת המשתתף ולאפשר לו להשתתף במרוץ במידה ולא העביר אישור רפואי כנדרש.
16. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
17. קו הגמר יינעל כשעתיים לאחר מועד ההזנקה. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
18. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
19. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 45 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
20. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.
21. בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.
22. ההרשמה לתחרות הינה הרשמה דיגיטלית בלבד באמצעות אתר האינטרנט ו/או רישום במזכירויות בתי הספר. לא תתאפשר הרשמה לאחר המועד המפורט להלן וביום המירוץ .
23. נרשם לאירוע הוא מי שטופס ההרשמה שלו חתום כנדרש, בצרוף דמי הרשמה והצהרת בריאות שהתקבלו ואושרו במנהלת האירוע לפני סגירת ההרשמה .
א. המרוץ ל 10 ק"מ מוגבל לגילאי 14 ומעלה, משתתף עד גיל 18 מותנה באישור הורה בנוסח ובאופן המופיע באתר, בעת ההרשמה למרוץ דרך האתר.
ב. המרוץ ל 5 ק"מ מוגבל לגילאי 14 ומעלה, משתתף עד גיל 18 מותנה באישור הורה בנוסח ובאופן המופיע באתר, בעת ההרשמה למרוץ דרך האתר.
24. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון הרישום.
25. מדיניות ביטולים ושינויים : שינויים וביטולים יתאפשרו עד 7/09/18 בשעה 12:00 בכתובת המייל : nahariyarun@gmail.com. בגין ביטול ההרשמה יחוייב המשתתף בדמי טיפול של 20 ש״ח. 
26. לאחר המועד הנ"ל, לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד אותו יש להעביר בצרוף בקשה לביטול ההרשמה לכתובת המייל : nahariyarun@gmail.com. הביטול כרוך בדמי ביטול בסך 40 ש״ח 
27. החזרים של שינויים / ביטולים יתבצע עד 90 ימים מיום אישור העסקה.
28.ניתן להירשם למקצה 3 קמ מגיל 12, (עד גיל 18 מותנה באישור הורים)
29.ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד. 


תאריך אחרון להרשמה באתר המרוץ : ההרשמה תסתיים ביום 23/9/18 בשעה 24:00 ולא תתאפשר הרשמה לאחר מועד זה

תקנון